Föreningar

Registrerade föreningar i vårt område:

Namn
Ort
GIMLIS GALNINGAR Burliden
Järvtjärns Bygdeförening Ekonomisk förening Burliden
JÄRVTJÄRNS BÖNHUSFÖRENING Tvärtjärn
JÄRVTJÄRNS IDROTTSFÖRENING Järvtjärn
SKELLEFTEÅ-ORTENS BIODLAREFÖRENING Tvärtjärn
TVÄRTJÄRNS FISKEVÅRDSFÖRENING Tvärtjärn