Historik

Twärtjärn nämndes i jordeboken första gången 1782, Burliden 1784, Stensträsket 1785 och Jerftjern 1792.

Antal invånare 1890:
Jerftjern 19
Tvärtjern 33
Burliden 21
Stensträsk 48